دکتر ابوالفضل جمشیدی

رزومه تحصیلی :

دانش آموخته مقطع لیسانس حقوق قضایی از سال ۷۲ تا ۷۵ دانشگاه علوم قضایی وابسته به قوه قضاییه و کسب رتبه اول فارق التحصیلان در همان سال – تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز از سال ۷۶ الی ۷۹- تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران – تحصیل در مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات تهران سال ۱۳۸۱ و گذراندن آزمون جامع سال ۱۳۸۶ و تالیف دهها مقالات علمی پژوهشی در علم حقوق.

رزومه کاری :

قاضی دادگاه شهرستانهای استان شیراز از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰

قاضی دادگاههای تهران از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۳

شروع بکار وکالت از سال ۱۳۹۶

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵

تدریس در دانشگاههای شهر تهران : دانشگاه آراد واحد تهران مرکز – پیام نور و علمی کاربردی قوه قضاییه و تدریس کلاسهای آموزشی اتحادیه های شهر تهران

کارشناسی برنامه صدای قانون از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ گوشه از سوابق علمی – پزوهشی و کاری ایشان میباشد.