رزومه محمد آشتینه:

  • وکیا پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
  • کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
  • بیش از ۵ سال سابقه موثر